Tävlingsresultat
Här visas hundens samtliga registrerade tävlingsresultat. Står det t.ex. CERT har hunden också erhållit CERT.
         
2002-04-28-066 UDDEVALLA UTSTÄLLNING NAT SVTK
  Domare JACOBSSON CHARLOTTE
  JUNKL :   1  
  JUNKK :   3  
  Tävlat som :   TAX, KORTHÅRIG NORMALSTOR  
       
2002-08-25-009 LAXSJÖN UTSTÄLLNING NAT SVTK
  Domare JOHANSSON ROLF
  JUNKL :   1  
  JUNKK :   1  
  Tävlat som :   TAX, KORTHÅRIG NORMALSTOR  
       
2002-08-25-026 DALSLAND GRYTPR SVTK-SGK-TJTK SVTK
  2002-08-25 Domare 1 HASSELBERG URBAN
  Grytkaraktärsprov  
  GK  
       
2002-09-07-013 GRUMS UTSTÄLLNING NAT SVTK
  Domare ERICSSON DAN
  B/J KL :   1  
  B/J KK :   3  
  Tävlat som :   TAX, KORTHÅRIG NORMALSTOR  
  Slutligt inmätt  
  Övr storl ej GK pris  
       
2002-10-01-047 DALSLAND SVTK DREVPROV NAT. SVTK
  2002-12-12 Domare 1 NILSSON DAN
  Särskilt drevprov  
  Rå :   1  
  Sök :    74  
  Upptag :    4  
  Drev :    65  
  Sätt :    65  
  Tappt :    75  
  Skall :    4  
  Nyans :    65  
  Samarbete :    95  
  Lydnad :    15  
  Jaktduglighet :    36  
  Poäng :   048  
       
2003-01-01-073 DALSLAND SVTK DREVPROV NAT. SVTK
  2003-01-20 Domare 1 KRANTZ LARS
  Särskilt drevprov  
  Rå :   1  
  Sök :    4  
  Upptag :    64  
  Drev :    4  
  Sätt :    5  
  Tappt :    14  
  Skall :    15  
  Nyans :    15  
  Samarbete :    94  
  Lydnad :    4  
  Jaktduglighet :    35  
  Poäng :   044  
       
2003-05-31-052 JÖNKÖPING UTSTÄLLNING NAT SVTK
  Domare THORN ARNE
  B/J KL :   1  
  B/J KK :   3  
  Tävlat som :   TAX, KORTHÅRIG NORMALSTOR  
       
2003-06-08-002 VÄNERSBORG UTSTÄLLNING INT SKK/NÄKK
  Domare MOLIN NILS
  B/J KL :   1  
  B/J KK :   3  
  CK  
  CERT  
  Tävlat som :   TAX, KORTHÅRIG NORMALSTOR  
       
2003-07-17-009 BACKAMO MENTALBESKR.HUND SVENSKA SCHÄFER
  2003-07-17 Domare 1 JADEPALM PER-ARNE
  Känd mental status  
  1a.Kontakt hälsning :   4  
  1b.Kontakt samarb. :   4  
  1c.Kontakt hantering:   4  
  2a.Lek :   4  
  2b.Lek gripande :   4  
  2c.Lek dragkamp :   1  
  3a 1.Jakt förfölj :   5  
  3a 2.Jakt förfölj :   5  
  3b 1.Jakt grip :   1  
  3b 2.Jakt grip :   1  
  4.Aktivnivå :   4  
  5a.Avst.lek intresse:   2  
  5b.Avst.lek hot/aggr:   1  
  5c.Avst.lek nyfiken :   3  
  5d.Avst.lek leklust :   1  
  5e.Avst.lek samarb. :   1  
  6a.Överr. rädsla :   1  
  6b.Överr. hot/agg :   1  
  6c.Överr. nyfikenhet:   5  
  6d.Överr. kv. rädsla:   1  
  6e.Överr. kv. intr. :   1  
  7a.Ljud rädsla :   3  
  7b.Ljud nyfikenhet :   1  
  7c.Ljud kv. rädsla :   1  
  7d.Ljud kv. intresse:   1  
  8a.Spöken hot/agg :   1  
  8b.Spöken kontroll :   3  
  8c.Spöken rädsla :   1  
  8d.Spöken nyfikenhet:   5  
  8e.Spöken kontakt :   5  
  9a.Lek 2 leklust :   1  
  9b.Lek 2 gripande :   1  
  10.Skott :   1  
       
2003-07-27-001 RANSÄTER UTSTÄLLNING INT SKK/VKK
  Domare KRANTZ MARITA
  B/J KL :   1  
  B/J KK :   1  
  Tävlat som :   TAX, KORTHÅRIG NORMALSTOR  
       
2003-08-03-001 SUNDSVALL UTSTÄLLNING INT SKK/VÄKK
  Domare STAFBERG CARL GUNNAR
  B/J KL :   1  
  B/J KK :   1  
  Tävlat som :   TAX, KORTHÅRIG NORMALSTOR  
       
2003-08-17-005 VÅRGÅRDA UTSTÄLLNING NAT SVTK
  Domare WEST LARS
  B/J KL :   1  
  B/J KK :   2  
  Tävlat som :   TAX, KORTHÅRIG NORMALSTOR  
       
2003-08-24-004 LAXSJÖN UTSTÄLLNING NAT SVTK
  Domare BENGTSSON SIV
  B/J KL :   1  
  B/J KK :   3  
  CK  
  BTKL :   RESERV  
  CERT  
  Tävlat som :   TAX, KORTHÅRIG NORMALSTOR  
       
2003-11-10-005 SKARABORG SVTK DREVPROV NAT. SVTK
  Godkänt championat :   SJ(D)CH  
  2003-11-10 Domare 1 BERGSTRÖM S-G
  Ordinarie drevprov  
  Rå :   1  
  Sök :    4  
  Upptag :    65  
  Drev :    65  
  Sätt :    66  
  Tappt :    95  
  Skall :   175  
  Nyans :    65  
  Samarbete :    5  
  Lydnad :    14  
  Jaktduglighet :    35  
  Poäng :   049  
       
2003-11-18-003 ÖSTERGÖTLAND SVTK DREVPROV NAT. SVTK
  2003-11-21 Domare 1 ERIKSSON ROLF
  Ordinarie drevprov  
  Rå :   1  
  Sök :    5  
  Upptag :    4  
  Drev :    5  
  Sätt :    5  
  Tappt :    5  
  Skall :    15  
  Nyans :    45  
  Samarbete :    5  
  Lydnad :    5  
  Jaktduglighet :    5  
  Poäng :   049  
       
2004-05-09-001 SKARA UTSTÄLLNING NAT SKK SKK
  Godkänt championat :   SU(D)CH  
  Domare OLIVEIRA RUI
  B/J KL :   1  
  B/J KK :   1  
  CK  
  BTKL :   1  
  CERT  
  BIM  
  Tävlat som :   TAX, KORTHÅRIG NORMALSTOR  
  Åmland Norge NDK DREVPROV NAT. NDK
  2004-11-15 Domare 1 Johs Edvarrtsen
  Särskilt drevprov  
  Rå :   1  
  Sök :   17  5  
  Upptag : 36 5  
  Drev :    5  
  Sätt :    5  
  Tappt :    5  
  Skall :    146 6  
  Nyans :    16 6  
  Samarbete :    5  
  Lydnad :    2 6  
  Jaktduglighet : 3 6  
  Poäng :   054